Tarife Grubuna Göre Evrak Listesi

Tarife Grubuna Göre Evrak Listesi


MESKEN ABONE GRUBU


Mesken Ev

 • Sayaç Seri Numarası veya Tesisat Numarası
 • Gerçek kişi ise Kimlik Belgesi,
 • Tüzel Kişi ise İmza Sirküleri (Varsa Vekaletname),
 • Mülkiyet Beyanı (Kiracı/ Mülk Sahibi),
 • DASK (6305 Sayılı Afet Sigortaları Kanunu Kapsamındaki Binalardan),
 • Varsa İskan Belgesi veya Yapı Kayıt Belgesi

İbadethane Isıtma

 • Sayaç Seri Numarası veya Tesisat Numarası
 • Isıtma için cami derneğine ait güncel tarihli karar yazısı
 • Mükellef Vergi Numarası Beyanı/ Vergi Levhası ibrazı
 • Yetkili kişinin Kimlik Belgesi*
 • Varsa Vekaletname

İbadethane Aydınlatma

 • Sayaç Seri Numarası veya Tesisat Numarası
 • Aydınlatma için müftülük tarafından alınmış yetkilendirme belgesi
 • Yetkili kişinin Kimlik Belgesi*


KAMU VE ÖZEL HİZMETLER SEKTÖRÜ İLE DİĞER ABONE GRUBU


 • Sayaç Seri Numarası veya Tesisat Numarası
 • Mükellef Vergi Numarası / Vergi Levhası Beyanı
 • Gerçek Kişi ise Kimlik Belgesi*
 • Tüzel ise İmza Sirküleri (Var ise Vekaletname)
 • Ticaret Sicil Bilgileri (Kayıtlı Olunan Ticaret Odası ve Ticaret Sicil Numarası Beyanı)
 • Mülkiyet Beyanı (Kiracı/ Mülk Sahibi)
 • DASK (6305 Sayılı Afet Sigortaları Kanunu Kapsamındaki Binalardan)
 • Varsa İskan Belgesi veya Yapı Kayıt Belgesi

Sanayi

 • Sayaç Seri Numarası veya Tesisat Numarası
 • Mükellef Vergi Numarası / Vergi Levhası Beyanı
 • Gerçek Kişi ise Kimlik Belgesi*
 • Tüzel ise İmza Sirküleri (Var ise Vekaletname)
 • Ticaret Sicil Bilgileri (Kayıtlı Olunan Ticaret Odası ve Ticaret Sicil Numarası Beyanı)
 • Mülkiyet Beyanı (Kiracı/ Mülk Sahibi)
 • DASK (6305 Sayılı Afet Sigortaları Kanunu Kapsamındaki Binalardan)
 • Varsa İskan Belgesi veya Yapı Kayıt Belgesi
 • Sanayi Sicil Belgesi (Sanayi sicil belgelerinin fiziksel olarak müşteri hizmetleri merkezlerimize getirilmesine gerek olmayıp, süresi içerisinde sanayi.sicil@sepas.com.tr adresine mail olarak gönderilmesi yeterlidir.)


TARIMSAL FAALİYETLER ABONELERİ

 • Sayaç Seri Numarası veya Tesisat Numarası
 • Mükellef Vergi Numarası / Vergi Levhası ibrazı
 • Gerçek Kişi ise Kimlik Belgesi*
 • Tüzel ise İmza Sirküleri (Var ise Vekaletname)
 • Ticaret Sicil Bilgileri (Kayıtlı Olunan Ticaret Odası ve Ticaret Sicil Numarası Beyanı)
 • Mülkiyet Beyanı (Kiracı/ Mülk Sahibi)
 • Varsa İskan Belgesi veya Yapı Kayıt Belgesi
 • Tarım müdürlüklerinden alınan güncel tarihli ve onaylı Tarımsal Sulama Amaçlı Elektrik Aboneliği Tespit Belgesi (otopomp ve motomomp aydınlatması dahil)
 • Seracılık İçin Tarım İl Müdürlüklerinden alınacak Örtüaltı Kayıt Belgesi ya da Seracılık Faaliyetiyle ilgili Tarım Müdürlüklerinden Alınan Güncel Tarihli ve Onaylı Belge


RESMİ DAİRE – KAMU KURUMU

 • Sayaç Seri Numarası veya Tesisat Numarası
 • Yetkili kişinin Kimlik Belgesi*
 • İlgili kurumlardan alınan resmi yazı ve görevlendirme belgesi


AYDINLATMA

 • Sayaç Seri Numarası veya Tesisat Numarası
 • Yetkili kişinin Kimlik Belgesi*
 • İlgili kurumlardan alınan resmi yazı ve görevlendirme belgesi

* Yabancı uyruklu kişilerin varsa geçici kimlik belgesi veya pasaport numarası ile birlikte vergi numaraları ile başvurmaları gerekmektedir. İl Göç İdaresi’nin yazılı izni (Tebliğ/Tebellüğ Tutanağı veya Sevk Evrağı) olmaması durumunda kimlik bilgilerinde yazan ikamet adresi dışındaki bir kullanım yeri için abonelik açtırılamaz. Gerekli evraklar abonelik yaptırılabilecek tüm işlem kanalları için geçerlidir.

NOT: Bir önceki tüketicinin perakende satış sözleşmesini sonlandırmadan ayrılması ve farklı bir gerçek veya tüzel kişinin, aynı kullanım yeri için yeni bir abonelik başvurusunda bulunması durumunda yeni başvuru sahibinden söz konusu kullanım yerinin kullanım hakkına sahip olduğunu belgelemesi istenir.