Politikalarımız

Kalite Yönetim Sistemi Politikası

Bölgemizde pazar liderliği hâkimiyetini sürdürmek ve yenilikçi yaklaşımlarla ulusal düzeyde bilinen bir şirkete dönüşme vizyonumuz doğrultusunda, müşterilerimizin hayatının her anına ışık tutarak tüm süreçlerimizde talepleri, önerileri ve en nihayetinde memnuniyetlerini birincil hedefimiz tayin ederek;

 • Ürün ve hizmetlerimizde sürekli iyileştirme fırsatlarını takip edip kaynakları verimli kullanarak süreçleri iyileştiren,
 • Mevzuat, kararname, yönetmelik ve diğer tüm yasal gerekliliklere tam uyum sağlayan,
 • Gelişim ve eğitime önem veren, güncel bilgileri takip eden, Şirket temel özelliklerini ve değerlerini benimseyen,
 • Etik davranan, sonuç odaklı, yenilikçi, çevik ve müşteri odaklı lider enerji şirketlerinden biri olmayı taahhüt ederiz.


Müşteri Memnuniyeti Politikası

Bölgemizde pazar liderliğinde hakimiyeti sürdürme ve yenilikçi yaklaşımlarla ulusal düzeyde bilinen bir şirkete dönüşme yolunda; hayatın her anına ışık tutma yaklaşımız ile;

 • Müşterilerimizden gelen tüm geri bildirimleri alabileceğimiz süreçler tasarlamayı,
 • Müşteri geri bildirimlerini yasalara ve regülatif şartlara uygun, objektif ve şeffaf bir şekilde ele almayı ve çözümün odağına her zaman müşteri memnuniyetini koymayı,
 • Müşterilerin talep, öneri ve şikayetlerini tüm iletişim kanallarından kolaylıkla iletebileceği, erişilebilir bir şirket olmayı,
 • Müşterilerin bilgilerini gizlilik prensibi gereği koruma altına almayı,
 • Müşteri memnuniyetinin sürekliliğinde önem arz eden çalışan memnuniyeti için çalışmayı,
 • Müşteri deneyim sürecini oluşturmayı, takibi ve sürekli iyileştirilmesini, müşteri yolculuğu haritalarının oluşturularak güncelliğinin sağlanmasını,
 • Müşteri deneyiminin tüm çalışanlar nezdinde uygulanabilir olduğunun izlenmesini,
 • Müşteri memnuniyetini artırmak amacıyla yenilikleri takip ederek gerekli alt yapıyı kurmayı,
 • Müşterilere güler yüzlü, hızlı, kesintisiz, kaliteli ve sürekli hizmetler sunmayı,
 • Müşteri yönetimi dahil tüm süreçleri müşteri odaklılık değerimiz çerçevesinde sürekli olarak iyileştirmeyi, taahhüt ederiz.


Bilgi Güvenliği Politikası

Şirketin misyonu, vizyonu ve değerleri doğrultusunda, stratejik yönüyle uyumlu bilgi güvenliği hedeflerini gerçekleştirmek ve uygulamak amacıyla;

 • Elektrik Perakende Satış Hizmetleri Sektöründe, sürekli gelişme ve iyileşmeyi sağlamaya yönelik, yasal ve düzenleyici gereksinimleri ve müşteri sözleşmelerine ilişkin güvenlik yükümlülüklerini dikkate alarak hizmet sağlamayı,
 • Risk değerlendirmesi ve risk yönetimi temelli sürdürülebilir bir bilgi güvenliği sistemi uygulamayı,
 • Bilgi varlıklarının gizlilik, bütünlük, kullanılabilirliğini ve Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi’ni, sürekli iyileştirerek, sürdürülebilirliğini sağlamayı,
 • Tüm paydaşlar ile olan hizmet alma ve verme süreçlerinde bilgi güvenliği yükümlülüklerini dikkate alarak çalışmalarımızı yürütmeyi,
 • Kuruluş çalışanları ve ilgili tarafların farkındalığını arttırmayı da kurum kültürünün bir parçası haline getirmeyi ve
 • Diğer yönetim sistemleri ile entegre bir şekilde bilgi güvenliği yönetmeyi taahhüt ederiz.


Fırsat Eşitliği Politikası

 • Kadın erkek tüm çalışanlarımız için eşit fırsatlar sunmayı; hiç bir işe göreve/ pozisyona “kadın işi, erkek işi” ayrımı yapmaksızın işe alım, gelişim, terfi gibi İnsan Kaynakları süreçlerimizde eşitlik ve adalet ilkelerine sadık kalmayı,
 • Çalışanlarla ilgili kararlarımızı adil bir biçimde ve kişilerin ırkına, cinsiyetine, etnik kökenine, dinine, inançlarına, engeline, yaşına ya da cinsel yönelimine bakmaksızın vermeyi,
 • Her türlü mobbingden, cinsel tacizden, zorbalıktan ve yetkinin kötüye kullanılmasından özgür bir iş yeri olmayı taahhüt ediyoruz.