Sıfır Abonelik Yeni Bina

Sıfır Abonelik - Yeni Bina

(Abonelik açtırılacak yerin yeni -sıfır- bina olması durumunda geçerlidir)

Evrak Listesi

Evrak Listesi

Yeni abonelik açtırdığınız durumda gerekli olacak evraklar;

 • Sayaç Seri Numarası veya Tesisat Numarası
 • Mükellef Vergi Numarası / Vergi Levhası Beyanı
 • Gerçek kişi ise Kimlik Belgesi* Beyanı
 • Tüzel ise imza sirküleri (Var ise Vekaletname)
 • Ticaret Sicil Bilgileri (Kayıtlı Olunan Ticaret Odası ve Ticaret Sicil Numarası Beyanı)
 • Mülkiyet Beyanı (Kiracı/ Mülk Sahibi)
 • DASK (6305 Sayılı Afet Sigortaları Kanunu Kapsamındaki Binalardan)
 • Varsa İskan Belgesi veya Yapı Kayıt Belgesi

Dikkat etmeniz gerekenler;*

 • Beyan edilen Vergi Numarası ve Ticaret Sicil Numarası sistem üzerinden doğrulanmaktadır.
 • Mülkiyet beyanına itiraz olması ve belirtilen süre içerisinde beyanın kanıtlanamaması durumunda abonelik tahliye edilebilmektedir.
 • Perakende Satış Sözleşmesi devam eden, enerjisi açık ve aktif aboneliği olan müşterilerimiz için bir başka kullanıcı tarafından yapılacak abonelik başvurularında, ilgili kullanım yeri için kullanım hakkını gösterir belge ibraz edilmesi zorunludur (Kira kontratı, tapu vb.).
 • Yabancı uyruklu kişilerin varsa geçici kimlik belgesi veya pasaport numarası ile birlikte vergi numaraları ile başvurmaları gerekmektedir. İl Göç İdaresi’nin yazılı izni (Tebliğ/Tebellüğ Tutanağı veya Sevk Evrağı) olmaması durumunda kimlik bilgilerinde yazan ikamet adresi dışındaki bir kullanım yeri için abonelik açtırılamaz.
 • Düzenlemeye tabi tarifedeki yabancı uyruklu müşterilerimizin ticarethane abonelik işlemleri, bağlı bulunduğu vergi dairesinin kontrolünden geçmiş olan vergi levhasıyla, belgenin verildiği şehirde gerçekleştirilebilmektedir.
 • Gerekli evraklar abonelik yaptırılabilecek tüm işlem kanalları için geçerlidir.
İşlem Kanalları

İşlem Kanalları

Sıfır aboneliğinizi başlatabileceğiniz kanallar;

Müşteri Hizmetleri Merkezlerimize buradan ulaşabilirsiniz.

Size en yakın Müşteri Hizmetleri Merkezimize gelirsiniz,

Evrak Kontrolü

1. Adım

Evraklarınız kontrol edilir.

Evrak Kontrolü

2. Adım

Sözleşmenizi imzalarsınız.

Evrak Kontrolü

3. Adım

Güvence bedelinizi ödemeniz gerekmektedir. Güvence bedeliyle ilgili detay bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Evrak Kontrolü

4. Adım

Elektriğiniz açıldığında bölgenizdeki dağıtım şirketi tarafından bilgilendirilirsiniz.