Yeşil Enerji

Yeşil enerji (yenilenebilir enerji) ne demek?

Doğal süreçlerden faydalanarak üretilen enerjidir. Öne çıkan en önemli özelliği enerjinin kullanımından daha hızlı bir şekilde kendini yenilemesidir. Fosil yakıtlarının doğayı tehdit etmesi ve sınırlı olması, doğayı koruyan ve sürdürülebilir olan yenilenebilir enerjinin kaynaklarının önemini her geçen gün artırmaktadır. Bazıları oldukça yüksek oranda enerji imkanı sağlarken bazıları yeterli değildir. Başlıca yenilenebilir enerji kaynağı türleri;

  • Güneş
  • Rüzgar
  • Hidro (hidroelektrik)
  • Jeotermal enerjidir.

Yeşil enerjiyi nasıl ayırt edebilirim?

Yenilenebilir enerji kaynaklardan üretilen enerji ve fosil yakıtlar kullanılarak üretilen enerji aynı hatlarda birikmektedir. Dolayısıyla kullandığımız ve bize elektrik hatları aracılığıyla gelen elektriğin yenilenebilir enerji olduğundan emin olamayız. Ancak yeşil enerji sertifikaları, enerjinin yenilenebilir enerji kaynakları aracılığıyla üretildiğinin kanıtıdır.

Satın aldığım yeşil enerjiyi doğrudan kullanabilir miyim?

Yeşil enerji sertifikalarının temel mantığı, kullandığınız kadar enerjinin doğaya saldığı emisyon miktarının hesaplanarak bu miktar kadar yenilenebilir enerji üretiminin desteklenmesidir. Sertifika sahibi olduğunuzda sizin adınıza yenilenebilir enerji üretilir. Sertifikalar; yenilebilir enerji üretiminin teşvik edildiğini ve desteklendiğini gösteren bir belgedir.

Sertifikaya sahip olmak nasıl bir avantaj sağlar?

Bu sertifikalar sürdürülebilirliği sağlamanın global ölçekte kabul edilmiş bir yoludur. Tüketilen enerjinin yenilenebilir kaynaklardan elde edildiği bu sertifikalar yoluyla belgelenmektedir. Böylece, çevre dostu temiz enerji kullanımı teşvik edilirken, üretim süreçlerine de sürdürülebilir katkı sağlanmaktadır. Ayrıca, emisyon değerleriyle ilgili ihracatta uluslararası rekabette yaşanması muhtemel dezavantajlı durumların önüne geçilmesine imkan sağlamaktadır.

Sertifikaların doğruluğuna nasıl güvenebilirim?

Sertifikalar uluslararası doğrulama kuruluşları tarafından temin edilmekte ve üzerlerindeki seri numaralarından sorgulanabilmektedir.

Kaç tür yeşil enerji sertifikası vardır?

  • I-REC

I-REC, yenilenebilir kaynaklarla üretilen enerjinin çevresel özelliklerini gösteren ve elektrik tüketiminden kaynaklanan karbon salımının minimize edilmesini amaçlayan, Hollanda merkezli bir sertifikasyon kuruluşudur. Sadece kapsam 2 emisyonları için verilen ve uluslararası geçerliliği olan I-REC sertifikası, piyasadaki diğer sertifikalardan farklı olarak MWh karşılığı elektrik kullanımından kaynaklanan karbon salımını gösterge olarak alır ve kaynak garantisi sağlar.

  • GOLD STANDART

Gold Standart, küresel sürdürülebilir gelişmeyi hedef alarak yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği projeleriyle yüksek kalitede emisyon azaltımını sağlamayı amaçlayan, İsviçre merkezli bir sertifikasyon kuruluşudur. Sürdürülebilirlik indikatörlerini geniş kapsamlı tutan ve uluslararası geçerliliği olan Gold Standard kapsamlı bir doğrulama yöntemi uygular. Gold Standarda göre yapılan sertifikasyonlar ile sonuçlar izlenir ve sosyal ve ekonomik hayata etkisi raporlanarak sürdürülebilirliğe katkısı gözlemlenir.

  • VCS | Verified Carbon Standard

VCS, dünya genelinde emisyon azaltım projelerinin doğrulanması ve sertifikasyonu için kullanılan, Washington DC merkezli bir sivil toplum örgütü olan Verra tarafından yönetilen uluslararası bir standarttır. Sadece sera gazı azaltma özelliklerine odaklanır ve proje sahiplerine projelerinin emisyon azaltımı sağladığını ve azaltılan karbon miktarının doğrulandığını gösteren sertifikalar verir.

Hangi sertifikayı seçeceğime nasıl karar verebilirim?

Yeşil enerji sertifikalarının farklı türleri vardır ancak esas olan uluslararası bir sertifika sistemi tarafından akredite olmalarıdır. Karar verme aşamasında öncelikle enerji tüketiminize bağlı olarak satın almanız gereken yeşil enerji miktarı hesaplanır. Sizin için en uygun sertifika türü de ihtiyacınıza özel olarak belirlenir ve tüm süreçler için uzman bir ekip tarafınıza danışmanlık verir.

Nasıl Yeşil Enerji Sertifikası Alabilirim?

Yeşil Enerji Sertifikası talep formunu doldurduğunuzda tarafınıza en kısa sürede dönüş yapılacaktır.