popup-logo

Sepaş Cebinde

Sepaş Enerji

İNDİR - App Store'da

Görüntüle
ONLINE RANDEVU FATURA ÖDEME BİLGİ GÜNCELLEME ONLINE İŞLEMLER
ONLINE RANDEVU FATURA ÖDEME BİLGİ GÜNCELLEME ONLINE İŞLEMLER

Abonelik Açma ve Sonlandırma

Abonelik açtırmak için gerekli evraklar nelerdir?

MESKEN ABONELERİ

- Sayaç Seri Numarası veya Tesisat Numarası
- Kimlik Belgesi*
- Mülkiyet Beyanı (Kiracı/ Mülk Sahibi)
- DASK (6305 Sayılı Afet Sigortaları Kanunu Kapsamındaki Binalardan)

NOT: Mülkiyet beyanına itiraz olması ve belirtilen süre içerisinde beyanın kanıtlanamaması durumunda abonelik tahliye edilebilmektedir.
Perakende Satış Sözleşmesi devam eden, enerjisi açık ve aktif aboneliği olan müşterilerimiz için bir başka kullanıcı tarafından yapılacak abonelik başvurularında, ilgili kullanım yeri için kullanım hakkını gösterir belge ibraz edilmesi zorunludur (Kira kontratı, tapu vb.).
* Yabancı uyruklu vatandaşlar için varsa geçici kimlik belgesi veya pasaport numarası ile birlikte vergi numarası gerekmektedir.

Yabancı uyruklu vatandaşlar için varsa geçici kimlik belgesi veya pasaport numarası ile birlikte vergi numarası gerekmektedir. İl Göç İdaresinin yazılı izni olmaması durumunda (Tebliğ/Tebellüğ Tunanağı veya Sevk Evrağı), kimlik bilgilerinde yazan ikamet adresi dışında bir yere abonelik verilememektedir.

İlk abonelik işlemleri (ilgili yerde daha önce elektrik aboneliği kullanılmamışsa) yalnızca Müşteri Hizmetleri Merkezleri’ne başvurarak yapılabilmektedir.


KAMU VE ÖZEL HİZMETLER SEKTÖRÜ İLE DİĞER ABONE GRUBU ABONELERİ

- Sayaç Seri Numarası veya Tesisat Numarası
- Mükellef Vergi Numarası Beyanı
- Gerçek Kişi ise Kimlik Belgesi,*
- Tüzel ise İmza Sirküleri (Var ise Vekaletname)
- Ticaret Sicil Bilgileri (Kayıtlı Olunan Ticaret Odası ve Ticaret Sicil Numarası Beyanı)
- Mülkiyet Beyanı (Kiracı/ Mülk Sahibi)
- DASK (6305 Sayılı Afet Sigortaları Kanunu Kapsamındaki Binalardan)

NOT: Beyan edilen Vergi Numarası ve Ticaret Sicil Numarası sistem üzerinden doğrulanmaktadır.
Mülkiyet beyanına itiraz olması ve belirtilen süre içerisinde beyanın kanıtlanamaması durumunda abonelik tahliye edilebilmektedir.
Perakende Satış Sözleşmesi devam eden, enerjisi açık ve aktif aboneliği olan müşterilerimiz için bir başka kullanıcı tarafından yapılacak abonelik başvurularında, ilgili kullanım yeri için kullanım hakkını gösterir belge ibraz edilmesi zorunludur (Kira kontratı, tapu vb.).
* Yabancı uyruklu vatandaşlar için varsa geçici kimlik belgesi veya pasaport numarası ile birlikte vergi numarası gerekmektedir.

Aboneliği üzerime almak için ne yapmam gerekir?

(Mesken ve enerjisi kesik olan tesisatlar için) Sepaş Enerji Online işlemler menüsünden, e - devlet sisteminden veya en yakın Müşteri Hizmetleri Merkezinden abone işlemlerinizi yaptırabilirsiniz.

Düzenlemeye tabi tarifedeki yabancı uyruklu müşterilerimizin ticarethane abonelik işlemleri; bağlı bulunduğu vergi dairesinin kontrolünden geçmiş olan vergi levhasıyla, belgenin verildiği ilde gerçekleştirilebilmektedir.

İlk abonelik işlemleri (ilgili yerde daha önce elektrik aboneliği kullanılmamışsa) yalnızca Müşteri Hizmetleri Merkezleri’ne başvurarak yapılabilmektedir.

Diğer Abonelikler için gerekli evraklar nelerdir?

ŞANTİYE ABONELERİ

- Sayaç Seri No veya Tesisat No
- Yapı Ruhsatı
- Gerçek Kişi ise Kimlik Belgesi beyanı
- Tüzel Kişi ise Vergi Kimlik Numarası Beyanı ve İmza Sirküleri (Varsa Vekaletname)
- Ticaret Sicil Bilgileri (Kayıtlı Olunan Ticaret Odası ve Ticaret Sicil Numarası Beyanı)

SANAYİ ABONELERİ

- Sayaç Seri No veya Tesisat No
- Mükellef Vergi Kimlik Numarası Beyanı No
- Gerçek Kişi ise Kimlik Belgesi beyanı
- Tüzel Kişi ise İmza Sirküleri (Varsa Vekaletname)
- Dernek ve Vakıflarda Karar Defterine Alınan Yetkilendirme Kararı
- Ticaret Sicil Bilgileri (Kayıtlı Olunan Ticaret Odası ve Ticaret Sicil Numarası Beyanı)
- Mülkiyet Beyanı (Kiracı / Mülk Sahibi)
- Sanayi Sicil Belgesi

Sanayi abone grubu devir ve ilk abonelik işlemlerinde mevzuat gereğince arıtma tesisleri, serbest bölgeler, OSBler, jeotermal kaynak dağıtım ve üretim şirketleri ve kendi ihtiyaçlarına ilişkin tüketim sağlayan lisanslı üreticiler için Sanayi Sicil Belgesi beyanına gerek bulunmamaktadır.

TARIMSAL FAALİYETLER ABONELERİ

- Sayaç Seri No veya Tesisat No
- Mükellef Vergi Kimlik No Beyanı No
- Gerçek Kişi ise Kimlik Belgesi beyanı
- Tüzel Kişi ise İmza Sirküleri (Varsa Vekaletname)
- Dernek ve Vakıflarda Karar Defterine Alınan Yetkilendirme Kararı
- Ticaret Sicil Bilgileri (Kayıtlı Olunan Ticaret Odası ve Ticaret Sicil Numarası Beyanı)
- Mülkiyet Beyanı (Kiracı / Mülk Sahibi)
- Tarım müdürlüklerinden alınan güncel tarihli ve onaylı Tarımsal Sulama Amaçlı Elektrik Aboneliği Tespit Belgesi (motopomp ve motomomp aydınlatması dahil)
- Seracılık İçin Tarım İl Müdürlüklerinden alınacak örtüaltı kayıt belgesi ya da seracılık faaliyetiyle ilgili tarım Müdürlüklerinden alınan güncel tarihli ve Onaylı Belge

AYDINLATMA ABONELERİ

- Sayaç Seri No veya Tesisat No
- İlgili kurumlar alınan resmi yazı ve görevlendirme belgesi
- Kimlik belgesi beyanıNOT

NOT: Aydınlatma abonelikleri; mevzuat kapsamında otoyollar ve özelleştirilmiş erişme kontrollü karayollarının aydınlatılması, güvenlik amacıyla yapılan sınır aydınlatmaları, toplumun ibadetine açılmış ve ücretsiz girilen ibadethanelere ilişkin aydınlatmalar ve halkın ücretsiz kullanımına açık ve kamuya ait park, bahçe, tarihî ve ören yerlerinin aydınlatmalarını kapsamaktadır.
Konut ve işletmelerin çevre aydınlatmaları aydınlatma abone grubu kapsamında değildir.

NOTLAR: Mülkiyet beyanına itiraz olması ve belirtilen süre içerisinde beyanın kanıtlanamaması durumunda abonelik tahliye edilebilmektedir.
Perakende Satış Sözleşmesi devam eden, enerjisi açık ve aktif aboneliği olan müşterilerimiz için bir başka kullanıcı tarafından yapılacak abonelik başvurularında, ilgili kullanım yeri için kullanım hakkını gösterir belge ibraz edilmesi zorunludur (Kira kontratı, tapu vb.)
Düzenlemeye tabi tarifedeki yabancı uyruklu müşterilerimizin ticarethane abonelik işlemleri; bağlı bulunduğu vergi dairesinin kontrolünden geçmiş olan vergi levhasıyla, belgenin verildiği ilde gerçekleştirilebilmektedir.

Diğer Abonelikler için gerekli evraklar nelerdir?(Mesken ve enerjisi kesik olan tesisatlar için)

Sepaş Enerji Online işlemler menüsü, e-devlet platformu, Sepaş Cebinde mobil uygulaması, 444 5 186 numaralı Çağrı Merkezi veya en yakın Müşteri Hizmetleri Merkezinden abone işlemlerinizi yaptırabilirsiniz*
* İlk abonelik işlemleri (daha önce elektrik aboneliği yapılmamış kullanım yerleri için) yalnızca Müşteri Hizmetleri Merkezleri’ne başvurarak yapılabilmektedir.

Yeni abonelik açtırırken DASK yaptırmam gerekiyor mu?

Belediye Mücavir alanı içerisinde bulunan; 23/6/1965 tarihli ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki bağımsız bölümler, tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tâbi taşınmazlar üzerinde mesken olarak inşa edilmiş binalar, bu binaların içinde yer alan ve ticarethane, büro ve benzeri amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler ile doğal afetler nedeniyle Devlet tarafından yaptırılan veya sağlanan kredi ile yapılan meskenler zorunlu deprem sigortasına tâbidir. Bu tür aboneler DASK yaptırması zorunludur.

Güvence Bedeli nasıl hesaplanır?

Tesisin veya kullanım yerinin gücü dikkate alınarak, tüketici grupları itibarıyla kWh başına belirlenen birim bedel üzerinden güvence bedeli hesaplanır. Güvence bedeli Birim bedeli her yıl EPDK tarafından yayınlanmaktadır.

Güvence bedelini nereye ödeyebilirim?

Faturamatik Premium Hizmet Noktaları, PTT gişeleri, anlaşmalı bankalar aracılığıyla, internet bankacılığı kullanılarak, Sepaş Cebinde mobil uygulaması üzerinden veya Sepaş Enerji Online İşlemler menüsünden güvence bedeli ödemelerinizi 9 aya varan taksit imkanıyla gerçekleştirebilirsiniz.
Güvence bedelinizi buradan sorgulayabilirsiniz.

Güvence bedelini ‘Teminat Mektubu’ olarak verebilir miyiz?

Güvence bedeli mesken müşterileri hariç olmak üzere, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından teminat vermesi uygun bulunmuş finans kuruluşlarınca düzenlenen süresiz ve kesin teminat mektubu olarak verilebilir.

Aboneliğimi sonlandırmak için ne yapmam gerekiyor?

Sepaş Cebinde mobil uygulamamız veya Online İşlemler menüsü üzerinden Abonelik Sonlandırma işlemini seçerek, E-Devlet Kapısından veya size en yakın Müşteri Hizmetleri Merkezimizden (gerçek kişi ise kimlik belgesi ile; tüzel kişi ise imza sirküleri ile) abonelik sonlandırma başvurusu yaptırabilirsiniz.

Güvence Bedeli İadesi Nereden Gerçekleştirilir?

Tüm PTT Şubelerinden ve Faturamatik Premium Hizmet Noktaları’ndan TCKN ile teslim alabileceğiniz gibi Sepaş Cebinde mobil uygulamamız ve Online İşlemlerden ekleyeceğiniz veya Müşteri Hizmet Merkezlerimize ileteceğiniz adınıza kayıtlı IBAN’a da gönderim yapılabilmektedir.

Kimlerden güvence bedeli alınmaz?

Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliğinin 30. maddesi kapsamında Ön ödemeli sayaç tesis eden tüketicilerden ve özel nitelikli kamu kurumları haricinde tüm tüketicilerden Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliğinin 25.maddesi gereği güvence bedeli alınmaktadır.

Güvence bedeli nasıl hesaplanır?

Tüketicinin güvence bedeli, kullanım yerinin sözleşme gücü dikkate alınarak, tüketici grupları itibarıyla her yıl Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) tarafından kW başına belirlenen birim bedel üzerinden hesaplanmaktadır. 100 kW ve üzeri abonelerde Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği kapsamında hesaplanır.

Görevli tedarik şirketi tarafından fark güvence bedeli talep edebilir mi?

Görevli tedarik şirketi, sözleşme gücü 100 kW ve üzerinde olan tüketicilerden Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliğinin 26 ncı maddesinin, 5-7 ve 8. nci fıkralarına göre ve kullanım yerindeki güç artırımları karşılığında fark güvence bedeli talep edebilir.

Diğer Abonelikler İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

Perakende satış sözleşmesi süresiz olup sadece geçici kullanım amaçlı bağlantılar süreyle sınırlıdır

- Sözleşme sonlandırma başvurusu alınarak dağıtım şirketine bildirilmesi ile sayacın son endeks değerleri alınarak elektriğin kesildiği tarihte sözleşme sona erer.
- Tüketicinin iflasına karar verilmesi veya tasfiye memuru atanması hallerinde sözleşme sona erer.
- Tüketicinin, serbest tüketici olmaktan kaynaklanan tedarikçi seçme hakkını kullanması halinde sözleşme sona erer.
- Sözleşmenin kurulması amacıyla beyan edilen bilgilerin doğruluğuna ilişkin şikâyette bulunulması durumunda sözleşme yapılan tarihteki kanıtlayıcı belgeler 10 iş günü içinde talep edilir aksi halde sözleşme feshedilerek sayacın enerjisi kesilir.
- Tüketicinin Perakende satış sözleşmesinde belirlenen süre içinde borçlarını ödememesi veya geçerli ödeme taahhüdünde bulunmaması halindegüncellenmiş güvence bedelinden borçlar mahsup edilir tüketicinin ödemesi gereken borç kalırsa mevzuat kapasamında bildirimler yapılarak sözleşme Şirket tarafından feshedilir.

Vefat eden kişinin abonelik iptalini nasıl yapabilirim?

Vefat eden şahısın yakınlarınca(Mirasçılarınca) veraset ilamı, vukuatlı nüfus kayıt örneği veya ölüm belgesi ile şahsen Müşteri Hizmetleri Merkezlerimize abonelik sonlandırma başvurusu yapılması durumunda abonelik tahliye başvurusu alınabilmektedir.

Basarili
Basariyla tamamlandi
Uyari
Bir uyari ile karsilasildi.
Hata
Bir hata ile karsilasildi.

Duis aliquet egestas purus in blandit. Curabitur vulputate, ligula lacinia scelerisque tempor, lacus lacus ornare ante, ac egestas est urna sit amet arcu. Class aptent taciti sociosqu ad litora ade torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos.

Sed molestie augue sit amet leo consequat posuere. Vestibul ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere ile cubilia Curae; Proin vel ante a orci tempus eleifend ut.