BİLGİ GÜNCELLEME ONLINE İŞLEMLER
BİLGİ GÜNCELLEME ONLINE İŞLEMLER

KVKK Bilgilendirmesi

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") uyarınca, Sakarya Elektrik Perakende Satış Anonim Şirketi (Sepaş Enerji/Şirket) olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, hizmet sunulan kişiler dahil Sepaş Enerji ile ilişkili tüm kişilere ait her türlü kişisel veriler, mevzuatta emredilen sınırlar çerçevesinde aşağıda açıklanan şekilde; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek, devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK'da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, Elektrik Piyasası Kanunu ve mevzuatı ve tabi olunan diğer kanun ve mevzuatlar ve lisanslar dahilinde Sepaş Enerji tarafından sağlanan hizmetler sırasında Şirketimizin her türlü hizmet noktalarında, internet sitesi, sosyal medya, mobil uygulamalar, çağrı merkezleri, eğitim, seminer, organizasyon ve benzeri araçlarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Şirketimiz tarafından sunulan hizmetlerden yararlandığınız müddetçe oluşturularak ve güncellenerek kişisel verileriniz işlenebilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Elektrik Piyasası Kanun ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar, kamu ve/veya özel hukuk tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi/yurtdışı iştiraklerimiz; Şirketimizin tabi olduğu mevzuatta belirtilen amaçlara konu faaliyetlerini yürütmek üzere hizmet aldığı, işbirliği yaptığı veya program ortağı kuruluşlar ve diğer üçüncü kişilere, KVKK'nun 5. ve 6. Maddesinde belirlenen hükümlere göre hukuka uygun meşru hak ve amaçla sınırlı olarak KVKK'nun 8.ve 9. Maddelerine uygun şekilde aktarılabilecektir. Faaliyetlerimizi yürütmek, hizmet kalitemizi artırmak üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız 3. kişilerle paylaşılabilmesi ve işlenebilmesi için ilgili taraflarca yapılacak Gizlilik sözleşmeleri ve kontrolleri ile güvenlik altına alınmaktadır.

Kişisel verileriniz, açık rızanız bulunmadan amaç dışında kullanılmamakta ve kullanılmayacak olup; yasal zorunluluklar, mevzuatta izin verilen durumlar haricinde üçüncü şahıslarla, yurt içinde ve yurt dışında paylaşılmayacaktır, aktarılmayacaktır.

3. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi

Elektrik Piyasası Kanun ve mevzuatlar çerçevesinde; elektrik enerjisi tedariki için Sepaş Enerji ile yapmış olduğunuz sözleşme, sözleşme görüşmeleri kapsamında, web sitesi, çağrı merkezi, müşteri hizmetleri, Sepaş Enerji tarafından sağlanan hizmetler sırasında Şirketimizin her türlü hizmet noktalarında, internet sitesi, sosyal medya, mobil uygulamalar, , eğitim, seminer, organizasyon ve benzeri araçlarla. anlaşmalı kuruluşlar aracılığı ile yazılı, sözlü ve/veya elektronik ortamda toplanabilmektedir.

4. Veri Saklama ve Veri Güvenliği

Kişisel verileriniz, ilgili mevzuat ve kanun ve/veya sözleşmelerden doğan veri işleme amacı geçerli olduğu sürece saklanacaktır. Veriler, şirketin tabi olduğu ilgili mevzuat, kanun, kamu kurum ve kuruluşlarının bildirdiği süreler zarfında muhafaza edilecektir. İşlenen, saklanan verilerin kaybolmaması, yetkisiz kişilerin eline geçmemesi ve hukuka aykırı kullanımların önlenmesi için gerekli güvenlik önlemleri Sepaş Enerji tarafından alınmakta ve düzenli olarak takibi yapılmaktadır.

5. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklar

KVKK hükümleri uyarınca;

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenebilir,
  • Kişisel verileriniz işlenmişse bilgi talep edebilir,
  • Kişisel verinin işlenme amacını ve bu amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenebilir,
  • Kişisel verinin aktarılıp aktarılmadığını, aktarılmışsa aktarım yapılan 3. kişileri öğrenebilir,
  • Kişisel veriler eksik ya da yanlış işlenmişse düzeltilmesini talep edebilir,
  • Mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini isteyebilir,
  • Aktarım yapılan 3. kişilerden kişisel verilerin düzeltilmesini veya silinmesini talep edebilir,

Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep hakkına sahip olduğunuzu bildirmek isteriz.

Kişisel verilerinizin korunmasına yönelik haklarınız hakkında ayrıntılı bilgi almak için kvk@sepas.com.tr adresine e-posta gönderebilirsiniz.

Başvuru formuna ulaşmak için tıklayınız.

Yenilenebilir Enerji Kaynakları (YEK) ödemesi

​Şirketimizce yapılan Yenilenebilir Enerji Kaynakları (YEK) ödemesine ilişkin 2017 yılı ortalama birim fiyatı 33,919 TL/MWh olarak gerçekleşmiştir.

SEPAŞ ENERJİ KVKK Açık Rıza Beyanları ve Aydınlatma Metni

SEPAŞ ENERJİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI

SEPAŞ ENERJİ MÜŞTERİ KVKK AYDINLATMA METNİ

SEPAŞ ENERJİ MÜŞTERİ KVKK AÇIK RIZA BEYANLARI

SEPAŞ ENERJİ ÇEREZ POLİTİKASI

SEPAŞ ENERJİ İLGİLİ KİŞİ BAŞVURU FORMU

Basarili
Basariyla tamamlandi
Uyari
Bir uyari ile karsilasildi.
Hata
Bir hata ile karsilasildi.

Duis aliquet egestas purus in blandit. Curabitur vulputate, ligula lacinia scelerisque tempor, lacus lacus ornare ante, ac egestas est urna sit amet arcu. Class aptent taciti sociosqu ad litora ade torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos.

Sed molestie augue sit amet leo consequat posuere. Vestibul ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere ile cubilia Curae; Proin vel ante a orci tempus eleifend ut.